Dobijanje korisničkog naloga

Na skupštini Društva za jezičke resurse i tehnologije — JeRTeh, održanoj 21. februara 2023. godine, usvojene su sledeće odluke:

Verzije SrpKor-a (SrpKor2003, SrpKor2013) će ubuduće, pod dole navedenim uslovima, biti dostupne na novoj adresi https://noske.jerteh.rs.

Pristup verzijama SrpKor2003 i SrpKor2013 na adresi http://www.korpus.matf.bg.ac.rs pod starim uslovima omogućen je do sada registrovanim korisnicima najduže još godinu dana, ali treba imati u vidu da je korpus na toj adresi na vrlo starom serveru koji može uskoro da otkaže i neće se zamenjivati, te se korisnicima savetuje da što pre otvore nalog na novoj adresi. Novi nalozi na staroj adresi http://www.korpus.matf.bg.ac.rs neće se više dodeljivati.

Pristup verziji SrpKor2003 na novoj adresi https://noske.jerteh.rs biće besplatan.

Pristup verziji SrpKor2013 na novoj adresi https://noske.jerteh.rs biće besplatan samo za članove Društva JeRTeh koji su uplatili članarinu. Svaki novi član Društva uz članarinu dobija besplatan pristup verziji SrpKor2013.

Podrazumeva se da određenim nalogom korpusima može da pristupa samo jedan korisnik kome je nalog i dodeljen.

Korisnici koji su uplatili članarinu Društva mogu otvoriti nalog na novoj adresi https://noske.jerteh.rs koristeći uputstvo o registraciji koje slikovito prikazuje svaki pojedinačni korak u procesu registracije.

Više informacija o Društvu JeRTeh možete naći na sajtu https://jerteh.rs ili obraćanjem na imejl jerteh.rs @ gmail com.


Kontakt: jerteh.rs @ gmail com


[Glavna strana]