Korpus savremenog srpskog jezika na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

-- Zahvalnost --


Članovi grupe za jezičke tehnologije duguju zahvalnost
  1. uspomeni na profesora Morisa Grosa koji nam je podario teorijski i metodološki okvir za opis i razvoj leksičkih resursa u srpskom/srpskohrvatskom;
  2. profesoru Volfagangu Tojbertu koji nam je tokom dve decenije davao putokaze u razvoju i eksploataciji korpusa;
  3. autorima sistema IMS/CQP koji su nam, bez ikakve naknade, stavili svoj sistem na raspolaganje;
  4. profesoru Maksu Silberštajnu koji nam je stavio na raspolaganje sistem INTEX počev od njegovih prvih verzija 1993. godine
  5. brojnim prijateljima koji su nam stavili na raspolaganje elektronske verzije svojih tekstova;
  6. studentima Matematičkog i Filološkog fakulteta Beogradskog Univerziteta koji su učestvovali, na različite načine, ali uvek konstruktivno, u izgradnji korpusa.

Kontakt: jerteh.rs @ gmail com


[Glavna strana]