Paralel(izova)ni korpusi na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


  • SELFEH (srpsko-engleski)
  • SrpEngKor (srpsko-engleski)
  • SrpFranKor (srpsko-francuski)
  • Balktime (srpsko-engleski, Balkantimes.com, arhiva vesti)

Kontakt: jerteh.rs @ gmail com


[Glavna strana]